Barındırılan Akıllı Düzenleyici

Kendi özel iş planınıza Clipping Magic Akıllı Düzenleyicisini entegre etmenin en kolay yolu.

Entegrasyon Aşamaları

Öncelikle Hızlı Başlangıç bölümünü okuyun.

 1. Sunucu API'si kullanarak bir resim yükleyin.

 2. Bir Barındırılan Akıllı Düzenleyici URL'si oluşturun ve insan olan operatörünüzü sizin tarafınızdan belirlenmiş resimlerde kırpma yapabileceği bu URL'ye yönlendirin.

 3. Tüm resimlerin kırpılmasının ardından, insan olan operatörünüzün tarayıcısı kırpma oturumuna ilişkin alakalı bilgileri içeren bir HTTP POST'uyla belirlenmiş olan İade URL'si'sine gider.

Eğer kırpılan her resim için bir beyaz etiket çözümüne veya geri çağırmaya ihtiyacınız varsa, o zaman lütfen Akıllı Beyaz Etiket Düzenleyicisine bakınız.

Barındırılan Akıllı Düzenleyici URL'si https://clippingmagic.com/api/v1/hosted/[apiId]

Basit bir URL oluşturup insan olan operatörünüzün bunu kendi tarayıcısında açarak resimlerinizden bir ya da daha fazlasını gözden geçirmesini ve düzenlemesini sağlayabilirsiniz.

Barındırılan Akıllı Düzenleyici URL'si aşağıdaki parametreleri destekler:

images
id1:secret1,id2:secret2,...
123:abc,456:def
Gerekli

Kırpılacak resimler. id:secret çiftlerinin virgülle ayrılmış listesi. Bu çiftleri Sunucu API'si kullanarak bir resim yüklediğinizde alırsınız.

returnUrl
Dize
Gerekli

İnsan olan operatörünüz kırpma işlemini bitirdiğinde tarayıcıları bu URL'ye bir HTTP POST gönderecektir. Detaylar için aşağıya bakınız.

useStickySettings
Boole
true, false

useStickySettings=true kodunu girdiğiniz takdirde, düzenleyici resmi yüklemek için API Anahtarı kullanılmış olan kullanıcıya ait yapışkan ayarlarını kullanacaktır.

Bu size temel kırpma ayarlarını bir kez yapıp bu ayarları daha sonra düzenlemesini yapacağınız tüm resimlere uygulama imkanı sunmaktadır.

Read about how to configure the sticky settings

API üzerinden Ön Kırpma özelliği kullanılamıyor ancak Resim Boyutu Limitlerini API yükleme çağrısında ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan: false

hideBottomToolbar
Boole
true, false

Alt araç çubuğunu gizler, bu nedenle editörde bu ayarlar yapılamaz.

Varsayılan: false

locale
Dize

Düzenleyici için kullanılacak görüntüleme dili. Eğer atlanırsa varsayılan İngilizce dili olacaktır. Geçerli değerler:

KodGörüntüleme Dili
en-US English (İngilizce)
de-DE Deutsch (Almanca)
es-ES Español (İspanyolca)
fr-FR Français (Fransızca)
hi-IN हिन्दी (Hintçe)
id-ID Indonesia (Endonezce)
it-IT Italiano (İtalyanca)
ja-JP 日本語 (Japonca)
ko-KR 한국어 (Korece)
pl-PL Polski (Lehçe)
pt-BR Português (Portekizce)
ru-RU Русский (Rusça)
th-TH ไทย (Tayca)
tr-TR Türkçe
vi-VN Tiếng Việt (Vietnamca)
zh-Hans-CN 简体中文 (Çince)
zh-Hant-TW 繁體中文 (Çince)

Modern tarayıcılar çok uzun URL'lere izin verir. Ancak sizin eski tarayıcıları desteklemeniz ve bir oturumda 30 adetten fazla resimde kırpma işlemi yapmanız gerekirse bunları doğrudan bir bağlantı kullanmak yerine bir POST içerisinde girebilirsiniz.

Tek Resim URL Örneğihttps://clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images=2346:image_secret1&returnUrl=https%3A%2F%2Fclippingmagic.com%2Fapi%2FreturnUrlExample

Tek bir resmi belirlerken düzenleyicide 'atla' butonu bulunmaz ve kalan resimlerden kırpılması gerekenlerin sayısını göstermez.

Çoklu Resim URL Örneğihttps://clippingmagic.com/api/v1/hosted/123?images=2346:image_secret1,2347:image_secret2&returnUrl=https%3A%2F%2Fclippingmagic.com%2Fapi%2FreturnUrlExample

Çoklu resimleri belirlerken düzenleyicide bir 'atla' butonu bulunur ve kalan resimlerden kırpılması gerekenlerin sayısını gösterir.

İade URL'si

İnsan olan operatörünüz kırpma işlemini bitirdiğinde tarayıcıları sizin belirlemiş olduğunu İade URL'si'sine bir HTTP POST gönderecektir. BU POST'un gövdesinde tek bir parametre olacaktır: clippingMagicJson. O parametrenin içeriklerini ayrıştırdığınızda hangi resimlerin kırpıldığına dair bilgilerin olduğu bir JSON nesnesi açılır. Bunun ardından İndirme Sunucusu API'sini kullanarak mevcut yeni sonuçları indirebilirsiniz.

event
Numaralama
editor-exit, error

editor-exit kırpma oturumunun başarıyla tamamlandığı manasına gelir.

error bir hata oluştuğu ve aşağıdaki error kodunun doldurulduğu manasına gelir.

images
[{"id":1,"secret":"secret1"},{"id":2,"secret":"secret2"},{"id":3,"secret":"secret3"},{"id":4,"secret":"secret4"}]
Barındırılan Akıllı Düzenleyici URL'sinde sunulan resimlerin bir dizesi.
clipped
[{"id":1,"secret":"secret1"},{"id":2,"secret":"secret2"}]
Bu oturumda kırpılmış olan resimlerin dizisi. Örneğin insan olan operatör tarafından düzenleyicide 'Bitti' olarak işaretlenen resimler.
skipped
[{"id":3,"secret":"secret3"},{"id":4,"secret":"secret4"}]
Bu oturumda atlanmış olan resimlerin dizisi. Örneğin insan olan operatör tarafından düzenleyicide 'Atla' işlemi yapılan resimler.

event=error olduğu takdirde, şununla doldurulmuş bir error üye nesnesi olacaktır:

error.status
Tam sayı
HTTP durum benzer kodu. 4xx çağıran hatası manasına gelir. 5xx dahili sunucu hatası manasına gelir.
error.code
Tam sayı
Oluşan hatayı tanımlayan benzersiz sayı.
error.message
Dize
Oluşan hatayı tanımlayan, okunabilir hata mesajı.

POST'un başarılı olması için ya herhangi bir CSRF kontrolünü devre dışı bırakmanız ya da CSRF belirtecini İade URL'si'sine eklemeniz gerekecektir.

Eğer insan olan operatörünüz tarayıcısını kapatırsa veya sizin kullandığınız Barındırılan Akıllı Düzenleyici URL'si ayrıştırılamıyorsa o zaman sizin İade URL'niz çağrılmayacaktır.

Başarı örneği clippingMagicJson şuna çözer:
{
 "event" : "editor-exit",
 "images" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 }, {
  "id" : 2347,
  "secret" : "image_secret2"
 } ],
 "clipped" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 }, {
  "id" : 2347,
  "secret" : "image_secret2"
 } ],
 "skipped" : [ ]
}
İade URL'nizi Test Edin
Hata Örneği clippingMagicJson şuna çözer:
{
 "event" : "error",
 "error" : {
  "status" : 400,
  "code" : 1234,
  "message" : "Example error"
 },
 "images" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 }, {
  "id" : 2347,
  "secret" : "image_secret2"
 } ],
 "clipped" : [ ],
 "skipped" : [ {
  "id" : 2346,
  "secret" : "image_secret1"
 }, {
  "id" : 2347,
  "secret" : "image_secret2"
 } ]
}
İade URL'nizi Test Edin