API Hızlı Başlangıcı

Otomatik Kırpma

Bir resim yükleyin ve kırpılmış sonucunu alın:

$ curl https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images \
 -u 123:[secret] \
 -F 'image=@example.jpeg' \
 -F 'format=result' \
 -F 'test=true' -o clipped.png
# Requires "requests" to be installed (see python-requests.org)
import requests

response = requests.post(
  'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
  files={'image': open('example.jpeg', 'rb')},
  data={
    'format': 'result',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  headers={
    'Authorization':
    'Basic MTIzOltzZWNyZXRd'
  },
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  # Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  image_id = response.headers['x-amz-meta-id']
  image_secret = response.headers['x-amz-meta-secret']

  with open('clipped.png', 'wb') as out:
    out.write(response.content)
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  image: fs.createReadStream('example.jpeg'), // TODO: Replace with your image
  format: 'result',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
 followAllRedirects: true,
 encoding: null
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  // Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  let imageId = response.caseless.get('x-amz-meta-id');
  let imageSecret = response.caseless.get('x-amz-meta-secret');

  // Save result
  fs.writeFileSync("clipped.png", body);
 }
});
$ curl https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images \
 -u 123:[secret] \
 -F 'image.url=https://example.com/example.jpeg' \
 -F 'format=result' \
 -F 'test=true' -o clipped.png
# Requires "requests" to be installed (see python-requests.org)
import requests

response = requests.post(
  'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
  data={
    'image.url': 'https://example.com/example.jpeg',
    'format': 'result',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  headers={
    'Authorization':
    'Basic MTIzOltzZWNyZXRd'
  },
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  # Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  image_id = response.headers['x-amz-meta-id']
  image_secret = response.headers['x-amz-meta-secret']

  with open('clipped.png', 'wb') as out:
    out.write(response.content)
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  'image.url': 'https://example.com/example.jpeg', // TODO: Replace with your image
  format: 'result',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
 followAllRedirects: true,
 encoding: null
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  // Store these if you want to be able to use the Smart Editor
  let imageId = response.caseless.get('x-amz-meta-id');
  let imageSecret = response.caseless.get('x-amz-meta-secret');

  // Save result
  fs.writeFileSync("clipped.png", body);
 }
});

Size resminizin nasıl işlendiği üzerinde tam bir kontrol sunan çok daha fazla sayıda yükleme ayarı seçeneği bulunmaktadır.

Eğer id ve secret kodlarını kaydederseniz Barındırılan Düzenleyiciyi veya Beyaz Etiket Düzenleyicisini sonucu gözden geçirdikten sonra da kullanabilirsiniz.

Your Server Image Background Removed CM API

Barındırılan Düzenleyici

İşleyiş kuramı

 1. Bir resim yükleyin ve resmi tanımlayan bir id ve secret alın.

 2. İnsan olan operatörünüzün işi bittiğinde iadesi için internet sitenizde bir İade URL son noktası oluşturun.

 3. id, secret ve İade URL'sini insan olan operatörünüzün resmi kırpması için Barındırılan Düzenleyici URL'sini oluşturmak amacıyla kullanın.

 4. İnsan olan operatörünüz Barındırılan Düzenleyici URL'ye gider ve resmi kırpar.

 5. İnsan olan operatörünüzün işi bittiğinde tarayıcıları sizin İade URL'nize HTTP POST'u gönderir. clippingMagicJson parametresini ayrıştırın ve yeni sonuçları indirin.

Bir resim yükleyin ve Barındırılan bir Düzenleyici URL'si oluşturun

# Requires "requests" to be installed (see python-requests.org)
import requests
import json
from urllib.parse import quote # Python 3, urllib.quote for Python 2

response = requests.post(
  'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
  files={'image': open('example.jpeg', 'rb')},
  data={
    'format': 'json',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  headers={
    'Authorization':
    'Basic MTIzOltzZWNyZXRd'
  },
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  r = json.loads(response.content)

  # TODO: Store these
  imageId = r["image"]["id"];
  imageSecret = r["image"]["secret"];
  print("Result", r, imageId, imageSecret);

  # Create Hosted Editor URL
  returnUrl = 'https://tr.clippingmagic.com/api/returnUrlExample' # TODO: Replace with your own
  hostedEditorUrl = 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' + \
   '?images=' + str(imageId) + ':' + imageSecret + \
   '&returnUrl=' + quote(returnUrl)
  print("Hosted Editor URL", hostedEditorUrl)

else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  image: fs.createReadStream('example.jpeg'), // TODO: Replace with your image
  format: 'json',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  let r = JSON.parse(body);

  // TODO: Store these
  let imageId = r.image.id;
  let imageSecret = r.image.secret;
  console.log("Result", r, imageId, imageSecret);

  // Create Hosted Editor URL
  let returnUrl = 'https://tr.clippingmagic.com/api/returnUrlExample'; // TODO: Replace with your own
  let hostedEditorUrl = 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' +
   '?images=' + imageId + ':' + imageSecret +
   '&returnUrl=' + encodeURIComponent(returnUrl);
  console.log("Hosted Editor URL", hostedEditorUrl);

 }
});
# Requires "requests" to be installed (see python-requests.org)
import requests
import json
from urllib.parse import quote # Python 3, urllib.quote for Python 2

response = requests.post(
  'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
  data={
    'image.url': 'https://example.com/example.jpeg',
    'format': 'json',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  headers={
    'Authorization':
    'Basic MTIzOltzZWNyZXRd'
  },
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  r = json.loads(response.content)

  # TODO: Store these
  imageId = r["image"]["id"];
  imageSecret = r["image"]["secret"];
  print("Result", r, imageId, imageSecret);

  # Create Hosted Editor URL
  returnUrl = 'https://tr.clippingmagic.com/api/returnUrlExample' # TODO: Replace with your own
  hostedEditorUrl = 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' + \
   '?images=' + str(imageId) + ':' + imageSecret + \
   '&returnUrl=' + quote(returnUrl)
  print("Hosted Editor URL", hostedEditorUrl)

else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  'image.url': 'https://example.com/example.jpeg', // TODO: Replace with your image
  format: 'json',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  let r = JSON.parse(body);

  // TODO: Store these
  let imageId = r.image.id;
  let imageSecret = r.image.secret;
  console.log("Result", r, imageId, imageSecret);

  // Create Hosted Editor URL
  let returnUrl = 'https://tr.clippingmagic.com/api/returnUrlExample'; // TODO: Replace with your own
  let hostedEditorUrl = 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/hosted/123' +
   '?images=' + imageId + ':' + imageSecret +
   '&returnUrl=' + encodeURIComponent(returnUrl);
  console.log("Hosted Editor URL", hostedEditorUrl);

 }
});

Size resminizin nasıl işlendiği üzerinde tam bir kontrol sunan çok daha fazla sayıda yükleme ayarı seçeneği bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için tam Barındırılmış Düzenleyici belgelerini görün.

Your Server Image JSON id + secret CM API Clip Image POST Return URL Hosted Editor URL Fetch Image Background Removed Human Operator clippingmagic.com

İade URL işleyicisi oluşturun

İnsan olan operatörünüzün işi bittiğinde tarayıcıları sizin İade URL'nize HTTP POST'u gönderir. clippingMagicJson parametresini ayrıştırın ve yeni sonuçları indirin.

from flask import Flask, request
import requests
import json

app = Flask(__name__)

@app.route('/cmReturnUrl', methods=['POST'])
def cmReturnUrl():
  cm = json.loads(request.form['clippingMagicJson'])
  if cm["event"] == 'editor-exit':
    for im in cm["clipped"]:
      response = requests.get('https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images/' + str(im["id"]), headers={
        'Authorization': 'Basic MTIzOltzZWNyZXRd'})
      if response.status_code == requests.codes.ok:
        with open('clipped-' + str(im["id"]) + '.png', 'wb') as out:
          out.write(response.content)
      else:
        print("Error " + str(im["id"]) + ": ", response.status_code, response.text)
    # TODO: Handle cm["skipped"] images
  elif cm["event"] == 'error':
    print("Error: ", cm["error"]["code"], cm["error"]["message"])
  return ''
// Using the ExpressJS framework:
var express = require('express');
var bodyParser = require('body-parser');
var request = require('request');
var fs = require('fs');
var app = express();
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
var port = process.env.PORT || 8080;

app.post('/cmReturnUrl', function(req, res) {
  let cm = JSON.parse(req.body.clippingMagicJson);
  switch (cm.event) {
   case "editor-exit":
    for (let im of cm.clipped) {
     request.get({
      url: 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images/' + im.id,
      auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
      encoding: null,
     }, function(error, response, body) {
      if (error) {
       console.error('Request failed:', error);
      } else if (!response || response.statusCode != 200) {
       console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
      } else {
       // Save result
       fs.writeFileSync("clipped-" + im.id + ".png", body);
      }
     });
    }
    // TODO: Handle cm.skipped images
    break;

   case "error":
    console.error("Error: ", cm.error.code, cm.error.message);
    break;
  }
  res.send(""); // Response is ignored
});

app.listen(port); // start the server
console.log('Server started! At http://localhost:' + port);

İade URL'si için tüm belgeleri görün.

İndirme Sunucusu API'si için tüm belgeleri gör.

Başarı örneği clippingMagicJson şuna çözer:
{
 "event" : "editor-exit",
 "images" : [ {
  "id" : 2345,
  "secret" : "image_secret"
 } ],
 "clipped" : [ {
  "id" : 2345,
  "secret" : "image_secret"
 } ],
 "skipped" : [ ]
}
İade URL'nizi Test Edin
Hata örneği clippingMagicJson şuna çözer:
{
 "event" : "error",
 "error" : {
  "status" : 400,
  "code" : 1234,
  "message" : "Example error"
 },
 "images" : [ {
  "id" : 2345,
  "secret" : "image_secret"
 } ],
 "clipped" : [ ],
 "skipped" : [ {
  "id" : 2345,
  "secret" : "image_secret"
 } ]
}
İade URL'nizi Test Edin

Beyaz Etiket Düzenleyicisi

İşleyiş kuramı

 1. Bir resim yükleyin ve resmi tanımlayan bir id ve secret alın.

 2. İnsan olan operatörünüzün resmi kırpabileceği, kendi internet sayfanıza Beyaz etiket Düzenleyicisini ekleyin.

 3. Kırpma işlemi ilerleyişi hakkında bilgi almak ve yeni sonuçları indirmek için callback kullanın.

Bir resim yükleyin

# Requires "requests" to be installed (see python-requests.org)
import requests
import json

response = requests.post(
  'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
  files={'image': open('example.jpeg', 'rb')},
  data={
    'format': 'json',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  headers={
    'Authorization':
    'Basic MTIzOltzZWNyZXRd'
  },
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  r = json.loads(response.content)

  # TODO: Store these
  imageId = r["image"]["id"];
  imageSecret = r["image"]["secret"];
  print("Result", r, imageId, imageSecret);
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  image: fs.createReadStream('example.jpeg'), // TODO: Replace with your image
  format: 'json',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  let r = JSON.parse(body);

  // TODO: Store these
  let imageId = r.image.id;
  let imageSecret = r.image.secret;
  console.log("Result", r, imageId, imageSecret);
 }
});
# Requires "requests" to be installed (see python-requests.org)
import requests
import json

response = requests.post(
  'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
  data={
    'image.url': 'https://example.com/example.jpeg',
    'format': 'json',
    'test': 'true' # TODO: Remove for production
    # TODO: Add more upload options here
  },
  headers={
    'Authorization':
    'Basic MTIzOltzZWNyZXRd'
  },
)
if response.status_code == requests.codes.ok:
  r = json.loads(response.content)

  # TODO: Store these
  imageId = r["image"]["id"];
  imageSecret = r["image"]["secret"];
  print("Result", r, imageId, imageSecret);
else:
  print("Error:", response.status_code, response.text)
// Requires "request" to be installed (see https://www.npmjs.com/package/request)
var request = require('request');
var fs = require('fs');

request.post({
 url: 'https://tr.clippingmagic.com/api/v1/images',
 formData: {
  'image.url': 'https://example.com/example.jpeg', // TODO: Replace with your image
  format: 'json',
  test: 'true', // TODO: Remove for production
  // TODO: Add more upload options here
 },
 auth: {user: '123', pass: '[secret]'},
}, function(error, response, body) {
 if (error) {
  console.error('Request failed:', error);
 } else if (!response || response.statusCode != 200) {
  console.error('Error:', response && response.statusCode, body.toString('utf8'));
 } else {
  let r = JSON.parse(body);

  // TODO: Store these
  let imageId = r.image.id;
  let imageSecret = r.image.secret;
  console.log("Result", r, imageId, imageSecret);
 }
});

Size resminizin nasıl işlendiği üzerinde tam bir kontrol sunan çok daha fazla sayıda yükleme ayarı seçeneği bulunmaktadır.

Beyaz Etiket Düzenleyicisi Ekleyin

İnternet sayfanızda ClippingMagic.js çağırın ve yüklemeden elde ettiğiniz değerleri sabit kodlanmış id ve secret yerine koyun:

<script src="https://clippingmagic.com/api/v1/ClippingMagic.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
 function myCallback(opts) {
  // TODO: Replace this with your own functionality
  switch (opts.event) {
   case "error":
     alert("An error occurred: " + opts.error.status + ", " + opts.error.code + ", " + opts.error.message);
     break;

   case "result-generated":
     alert("Generated a result for " + opts.image.id + ", " + opts.image.secret);
     break;

   case "editor-exit":
     alert("The editor dialog closed");
     break;
  }
 }
 var errorsArray = ClippingMagic.initialize({apiId: 123});
 if (errorsArray.length > 0) alert("Sorry, your browser is missing some required features: \n\n " + errorsArray.join("\n "));
 else ClippingMagic.edit({
  "image" : {
   "id" : 2345,
   "secret" : "image_secret"
  },
  "useStickySettings" : true,
  "locale" : "tr-TR"
 }, myCallback);
</script>

Daha sonra İndirme Sunucusu API'sini kullanarak mevcut yeni sonuçları indirin.

Beyaz Etiket Düzenleyicisi için tüm belgeleri görün.

App Image JSON id + secret Human Operator CM API Clip Image App Specific (up to integration) callback() ClippingMagic.js yoursite.com Background Removed Fetch Image